Acasă » timpuri verbale » Present Perfect Simple

Present Perfect Simple

Reclame

In cele ce urmeaza vom prezenta pe scurt acest timp verbal.

1. Formele timpului Present Perfect Simple:

  • Afirmativ: subiect + verbul „have” la prezent + participiul trecut al verbului de conjugat

Exemplu: You have done it right. He has done it wrong.

  • Negativ: subiect + verbul „have” la prezent + not + participiul trecut al verbului de conjugat

Exemplu: You have not done it right. He has not done it wrong Observații: have not=haven’t has not=hasn’t Exemplu: You haven’t done it right. He hasn’t done it wrong

  • Interogativ: verbul „have” la prezent + subiect + participiul trecut al verbului de conjugat

Exemplu: Have you done it right? Has he done it wrong? Observație:Unele gramatici consemnează și o patra formă – negativ-interogativ, care nu este decât o combinație dintre cele două. Exemplu: Have you not done it right? Has he not done it wrong? sau: Haven’t you done it right? Hasn’t he done it wrong?

  2. Particularități fonetice și ortografice:
    Singurele probleme de ortografie și pronunție sunt legate de folosirea participiului trecut. Pentru o privire de ansamblu, consultați explicațiile de

aici

   .
  3. Utilizare
   1. Când nu suntem interesați de timpul când acțiunea trecută a avut loc, ci numai de rezultatul din prezent sau când acțiunea are consecințe în prezent:

  I have visited an interesting museum. (I still remember the things seen there) Am vizitat un muzeu interesant.(Încă îmi amintesc ce am văzut acolo.) Jane has not eaten anything and so she is hungry now. (Jane nu a mâncat nimic așa că îi este foame) Când momentul în care s-a încheiat acțiunea prezintă interes, el este specificat printr-un adverb: now, just, this morning, this month, till now, so far, lately, recently, ever, never, always, seldom, etc.

   1. Când acțiunea începută în trecut continuă în prezent și probabil va continua și în viitor:

  Many pupils have learnt in this school . (Mulți elevi au învățat în școala aceasta. – Și vor mai învăța și alții)

   1. Când timpul acțiunii nu este specificat:

  He has wrote a book. (El a scris o carte.)

   1. Pentru a exprima activități terminate în trecutul apropiat. În acest caz se folosesc adverbele just,recently, latterly

  The train has just left. (Trenul tocmai a plecat.)

   1. Împreună cu anumite cuvinte care definesc o perioadaă nedefinită de timp: today, this week, all day, all night, this morning:

  Last week we wrote three letters, but this week we have written only one. (Săptămâna trecută noi am scris trei scrisori, dar săptămâna asta nu am scris decât una.) Când perioda de timp este incheiată, se folosește Past Tense Simple: I have seen a good film this morning.(We are before 12 o’clock at noon) Azi dimineață am văzut un film bun. (suntem înainte de amiază.) I saw a good film this morning.(We are in the afternoon or in the evening) Azi dimineață am văzut un film bun. (E dupa-amiază sau seară.)

   1. Când se face referire la o perioadă de timp care continuă și în prezent:

  How long have you been ill ? (You are still ill) De când ești bolnav? (încă ești bolnav) Dar când se face referire la o perioadă trecută de timp, trebuie folosit Past Tense: How long did you stay in London last year ? Cât (timp) ai stat la Londra anul trecut?

   1. Cu adverbe de timp nedefinite: ever, never, often, seldom, always:

  We have never visited New York. Nu am vizitat niciodată New York-ul. Când „always” se referă la o anumită perioadă din trecut, trebuie folosit Past Tense: She always loved him.(as long as he lived) Ea l-a iubit totdeauna. (atât cât ea a trăit) „Ever ” poate avea înțelesul și de „vreodată” și atunci trebuie folosit Past Tense: Nobody ever helped David Copperfield when he worked in London. Nimeni nu l-a ajutat vreodată pe David Copperfiled când a muncit/lucrat la Londra.

   1. Împreună cu adverbele already și yet . Amândouă pot apărea în propoziții interogative dar cu sensuri diferite. Already indică faptul că suntem surprinși de faptul că acțiunea s-a terminat, pe când yet indică faptul că întrebarea trebuie pusă indiferent de rezultatul ei (aflăm dacă acțiunea s-a realizat sau nu): Tom usually gets up at seven o’clock in the morning. a) It is 7 o’clock. Mother gets into Tom’s bedroom and asks: Have you got up yet? b) It is 6.30 in the morning. Mother sees that that the light is on in Tom’s bedroom. She opens the door and asks him: Have you got up already?
    De obicei Tom se trezește la ora șapte dimineața. a) Este ora șapte. Mama intră în camera lui Tom și întreabă: Te-ai trezit? b) Este ora 6,30 dimineața. Mama vede lumina aprinsă în camera lui Tom și întreabă: te-ai trezit deja?
    În propoziții negative yet are sensul de „nu … încă”:
    Albert has not learnt the poem yet. Albert nu a învățat poezia încă.
   2. Împreună cu since și for :

  Since denotă începutul unei perioade de timp care se extinde până în prezent: They have not seen Alice since 1989. Nu au văzut-o pe Alice din 1989. For se referă la o perioadă de timp care continuă în prezent. Are sensul de „atât … timp”: These boys have been here for half an hour. Băieții ăștia sunt aici de o jumătate de oră. Când for se referă la o perioadă de timp trecută, verbul trebuie pus la Past Tense: My uncle lived in London for five years and then he moved to Paris. Unchiul meu a locuit la Londra timp de cinci ani apoi s-a mutat la Paris.

Reclame

5 comentarii

 1. […] În timp ce Present Perfect Simple arată faptul că atenţia este focalizată pe repetiţia unei acţiuni , Present Perfect […]

 2. […] weeks. Din acest punct de vedere, viitorul anterior simplu poate fi considerat un echivalent al presentului perfect simple raportat la un moment viitor. Blog this! Recommend on Facebook Subscribe to the comments on this […]

 3. […] Adverbele ever, never, always, often, seldom, rarely, usually se folosesc de obicei cu Present Prefect Simple și stau între auxiliarul have și participiul trecut. Blog this! Recommend on Facebook Subscribe […]

 4. […] weeks. Din acest punct de vedere, viitorul anterior simplu poate fi considerat un echivalent al presentului perfect simple raportat la un moment […]

 5. […] În timp ce Present Perfect Simple arată faptul că atenţia este focalizată pe repetiţia unei acţiuni , Present Perfect […]

Ai ceva de zis? OK, dar fi politicos ;)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: